Skyteprogrammer arrangert i

Rygge Pistolklubb

Rygge Pistolklubb ble etablert i 1992 og arrangerer skyting for fin og grov pistol. Vi er tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom vårt medlemskap i Norges Skytterforbund.

Skyteprogrammer

ISSF internasjonalt program

Baneprogrammene, Standardpistol, Hurtigpistol Fin og Grov, VM-program og NAIS-program skytes både innendørs og utendørs på 25-meters bane.

Programmene er enten ren presisjonsskyting, med god tid for hvert skudd, eller hurtigskyting der man har knapp tid på å skyte en 5-skudds serie. Noen programmer er en blanding av presisjons- og hurtig-skyting.

Ved tidsbegrensede serier (hurtigskyting) benyttes automatiske skiveanlegg som vender skiven frem mot skytteren den tiden serien varer, og snur skiven bort når tiden er ute. 
I alle disse programmene skal pistolen holdes/skytes med bare en hånd.

NSF nasjonalt program.

Felt foregår, som navnet sier, ute i «felten», er den mest populære pistoløvelsen i Norge. En «feltløype» består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det 6 skudd ( se spesialpistol hvor det er 5 skudd ) , og skytteren kan selv avgjøre hvor han/hun vil plassere skuddene.  Korteste skytetid  skal ikke være under 6 sekunder. Korteste skyteavstand skal ikke være under 5 meter og lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter.  I felt kan du skyte med de fleste pistoler og revolvere innen 4 forskjellige våpenklasser.

 1. Fin( 5,6 mm / .22 )
 2. Grov( 7,62 – 9,65 mm )
 3. Militær( 9mm – 11,25mm ) faktorkrav er 120
 4. Revolver( 9 mm – 11,25 mm )


Felt skytes i de fleste stillinger, stående, knestående eller liggende.

På de fleste seriene i feltskyting kan man velge om man vil holde pistolen med en eller to hender.

Spesialfelt er det samme som Felt, men med andre typer våpen. Bl.a. får du lov å bruke magnumrevolvere / – pistoler i spesialfelt. Våpenklassene er spesialpistol, spesialrevolver og magnumfelt 1 og 2.

 

Finpistol og Grovpistol

ISSF internasjonalt program

Grovpistol er gren Norge gjør det godt i. Skytes på samme måte som Finpistol, men det brukes våpen med grovere kaliber.

Finpistol og Grovpistol er en to-delt øvelse. Først skytes det 6 serier på 5 minutter på hver. Dette kalles presisjonsdelen, og det skytes mot presisjonsblink.

Andre halvdel av serien hvor det skytes 6 serier med «duell». Og skytes på silhuettblink.

I Finpistol skal alltid våpenet være i kaliber 5.6 mm ( .22).

60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd


Skive:                         Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive.

Skytestilling:             Stående med en hånd
Skyteavstand:           25 meter
Kaliber, VM-fin:         .22
Kaliber, VM-grov:      Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt:            1.000 gram
Våpenvekt:                  Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

     

                                                

Programmet er likt for Finpistol og Grovpistol. Internasjonalt skytes grovpistol av menn, mens finpistol skytes av kvinner og juniorer. I Norge skytes Finpistol også i herreklassen.
Finpistol er OL-gren for kvinner, mens Grovpistol er med i Verdens-Mesterskap for menn.

VM-programmet består av to deler: presisjon og duell. 

Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.
Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.

Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises. 
Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen. 

ISSF internasjonalt program

Standardpistol er ikke OL-gren, men skytes i Verdensmesterskap for menn.

I Norge skytes klassen både for kvinner og menn. Standardpistol regnes ofte for vanskelig, fordi den er en blanding av presisjon-, og hurtig-skyting. Hele konkurransen skytes mot presisjonskive, som også brukes i Finpistol og Grovpistol. Denne har en poengskala fra 1 til 10, derved blir det vanskeligere å treffe midt i blinken ( 10ern ). 10-sekundersserien pleier å skape problemer for de fleste skyttere, og krever mye trening.

60 skudd fordelt på 12 serier.


Skive:                        Internasjonal presisjonsskive.

Skytestilling:             Stående med en hånd
Skyteavstand:           25 meter
Kaliber:                      .22 LR
Avtrekksvekt:            1.000 gram
Våpenvekt:                Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

                                


Skuddene i standard fordeles slik: 

1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie. 
4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie. 
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

 

ISSF internasjonalt program

Hurtig Fin og Hurtig Grov er et nasjonalt program, og en populær øvelse, ikke minst fordi den lar seg gjøre å kombinere med Feltskyting.  Selv om Hurtigpistol skytes på vanlig skytebane, er de korte skytetidene likt de man møter i Feltskyting. I Hurtigpistol skal alle skuddene skytes kun i en blink. 

Øvelsen skytes i to klasser; Fin og Grov. Våpnene er de samme som i Standardpistol.

Hurtig grov skytes internasjonalt i militære mesterskap, og det er fra den militære skytingen at grenen er kommet.

Selv om det er korte skytetider i hurtigpistol, så er det en populær gren. Den er lettere å skyte enn, f.eks. standardpistol, fordi ringene på duellskiva er større. Selv nybegynnere greier ofte å få ett brukbart resultat i denne grenen.

60 skudd fordelt på 12 serier a 5 patroner.


Skive:                          Internasjonal duellskive.

Skytestilling:             Stående med en hånd
Skyteavstand:           25 meter
Kal., Hurtig fin:          .22
Kal., Hurtig grov:       Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt:            1.000 gram 
Våpenvekt:                 Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

 

                               

 

Seriene er som følger:

Forberedelsestid:         5 minutter

Prøveserie:                  5 skudd på 10 sekunder

Konkurranseserier:       4 serier a 5 skudd på 10 sekunder
                                 4 serier a 5 skudd på 8 sekunder 
                                 4 serier a 5 skudd på 6 sekunder 

(Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)

NAIS-programmet skytes som klubbprogram i OPK. Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov. Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32. Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.
Programmet består av 30 skuddsom skytes i 6 serier a 5 skudd.

Skive:                         Programmet skytes på internasjonal duellskive

Skyteavstand:           25 meters hold

Skytestilling:             Stående med en hånd

Klasseføring:              Ingen klasseføring, kun klasse A

 

                                

 

Seriene er som følger:

Forberedelsestid:      3 minutter

Konkurranseserier:   2 serier a 5 skudd på 150 sekunder
2 duellserier a 5 skudd
1 serie a 5 skudd 20 sekunder
1 serie a 5 skudd 10 sekunder

NSF nasjonalt program

Spesialfelt er en variant av vanlig feltpistol. Alle spesialfelt skytes kun i åpen klasse, klasse A.

Pistol som tilfredsstiller kravene i reglementet for spesialpistol er tillatt.
Rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.
Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen.
Dimensjon: Kontrolleres ved hjelp av målekasse.
Lengde max 185 mm.
Høyde max 125 mm inkl. magasin.
Bredde max 35 mm.
Vekten av våpen med tomt magasin max 800 gram.
Avtrekksvekt min. 1360 gram.
Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.
Det tillates å bruke alle kaliber fra og med .22LR, til og med .45 ACP.
Magnumladninger er ikke tillatt.

Program / Skytestillinger / Blender, lueskygge / klaffer

Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og
regler.
 Jamfør 8.25.4.4 når det gjelder blender, lueskygge/klaffer.
Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
Minimum 1/2 program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen,
også NM.

Revolver som tilfredsstiller kravene i reglementet for spesialrevolver er tillatt.
Rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.
Dimensjon: Kontrolleres ved hjelp av målekasse.
Lengde max 200 mm.
Høyde max 150 mm.
Bredde max 40 mm.
Vekt max 1000 gram. (uten patroner)
Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes
dersom dette kan brukes)
Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.
Det tillates å bruke alle kaliber fra og med kal. .22LR, til og med .45 ACP.
Magnumladninger er ikke tillatt.

Program / Skytestillinger / Blender, lueskygge / klaffer

Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og regler.
Jamfør 8.25.4.4 når det gjelder blender, lueskygge/klaffer. Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt. 
Minimum 1/2 program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen, 
også NM.

NSF nasjonalt program.

Felt foregår, som navnet sier, ute i «felten», er den mest populære pistoløvelsen i Norge. En «feltløype» består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det 6 skudd ( se spesialpistol hvor det er 5 skudd ) , og skytteren kan selv avgjøre hvor han/hun vil plassere skuddene.  Korteste skytetid  skal ikke være under 6 sekunder. Korteste skyteavstand skal ikke være under 5 meter og lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter.  I felt kan du skyte med de fleste pistoler og revolvere innen 4 forskjellige våpenklasser.

 1. Fin( 5,6 mm / .22 )
 2. Grov( 7,62 – 9,65 mm )
 3. Militær( 9mm – 11,25mm ) faktorkrav er 120
 4. Revolver( 9 mm – 11,25 mm )


Felt skytes i de fleste stillinger, stående, knestående eller liggende.

På de fleste seriene i feltskyting kan man velge om man vil holde pistolen med en eller to hender.

Spesialfelt er det samme som Felt, men med andre typer våpen. Bl.a. får du lov å bruke magnumrevolvere / – pistoler i spesialfelt. Våpenklassene er spesialpistol, spesialrevolver og magnumfelt 1 og 2.

 

8.25 Feltskyting

Skytes med pistol og revolver i terrenget. Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper: 

 1. FIN(5,6mm / .22  )
  2. GROV (7,62 til 9,65mm) 
  3. MILITÆR (9mm – 11,25mm) 
  4. REVOLVER (9mm- 11,25mm)


Programmet omfatter  60 skudd fordelt på 10 standplasserDet skytes 6 skudd på hver standplass Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive.

På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende. 
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd. 
På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ild.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen: Faktor = Hastighet (fot i sekundet) X kulevekt (grains) delt på 1.000. Grunnen til dette kravet til ammunisjonen, er at det ikke skal være mulig å gjøre skytingen lettere ved å lade ammunisjonen svakt, noe som gir mindre rekyl og gjør det lettere å skyte fort. 

 

Finfelt

Pistol eller revolver
Målkasse: 300x150x50 mm
Maks løpslengde: 153 mm
Maks sikteradius: 220 mm
Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)
Grep: ihht. ISSFs bestemmelser for 25m randtenningspistol
Min avtrekksvekt: 1000 gram
Kaliber: 22 LR.Grovfelt

Pistol eller revolver
Målkasse: 300x150x50 mm
Maks løpslengde: 153 mm
Maks sikteradius: 220 mm
Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)
Grep: ihht. ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol
Min avtrekksvekt: 1000 gram
Kaliber: 7.62 mm – 9,65 mm (.30 – .38)
Patron: Ikke magnumladning

 

Militærfelt

Pistol
Målkasse: fri
Maks løpslengde: 153 mm
Maks sikteradius: 220 mm
Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)
Grep: Tilnærmet like skjefteplater. Fingergrep i forkant av skjeftet tillatt 
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: 9 mm – 11.56 mm (.355 – .455) 
Patron: Prosjektil minst 5 mm utenfor hylsekant – Ikke magnumladning
Min kulevekt: 100 grains
Faktor: ≥ 120Revolverfelt

Revolver
Målkasse: fri
Maks løpslengde: fri
Maks vekt: fri
Grep: ihht. ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: 9 mm – 11,56 mm (.355 – .455)
Patron: Ikke magnumladningKommando på standplass :

«Fyll magasin / tønne». (Skyteleder leser nå opp opplysninger om avstand, figurer og skytetider)

«Ladning» (etter min. 30 sek. kommer)

«Er skytterne klare» ? (skytterne har 5 sek. for å melde om at de eventuelt ikke er klare)

«Klar» (i løpet av de neste 5 sek. skal alle våpen senkes til 45 gr. ( unntatt på liggende ) og holdes i ro til neste kommando kommer.

«Ild», eller skivene svinger frem ( På denne kommando heves våpenet og skudd avgis ).

«Stans», eller signal i de 2 siste sekunder av skytetiden, eller skivene svinger bort

«Tøm våpen» ( Skytterne skal tømme våpen og magasin og dette skal kontrolleres av skyteleder etterpå ).

 «Anvis»   ( Skytterne skal gis anledning til å kontrollere sine skiver ).

Ved forflytning mellom standplasser skal våpen og evt tomme magasiner være pakket ned i hylster, veske, bag, ryggsekk, futteral, koffert eller lignende

 

Finpistol og Grovpistol

ISSF internasjonalt program

Grovpistol er gren Norge gjør det godt i. Skytes på samme måte som Finpistol, men det brukes våpen med grovere kaliber.

Finpistol og Grovpistol er en to-delt øvelse. Først skytes det 6 serier på 5 minutter på hver. Dette kalles presisjonsdelen, og det skytes mot presisjonsblink.

Andre halvdel av serien hvor det skytes 6 serier med «duell». Og skytes på silhuettblink.

I Finpistol skal alltid våpenet være i kaliber 5.6 mm ( .22).

60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd


Skive:                         Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive.

Skytestilling:             Stående med en hånd
Skyteavstand:           25 meter
Kaliber, VM-fin:         .22
Kaliber, VM-grov:      Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt:            1.000 gram
Våpenvekt:                  Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

     

                                                

Programmet er likt for Finpistol og Grovpistol. Internasjonalt skytes grovpistol av menn, mens finpistol skytes av kvinner og juniorer. I Norge skytes Finpistol også i herreklassen.
Finpistol er OL-gren for kvinner, mens Grovpistol er med i Verdens-Mesterskap for menn.

VM-programmet består av to deler: presisjon og duell. 

Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.
Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.

Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises. 
Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen. 

Revolver eller pistol tillates.

• ”Magnumfelt 1” fra og med kal. .357, til og med kal. .40.
• ”Magnumfelt 2” fra og med kal. .41, til og med kal. .455.

Det settes ingen begrensninger på mål og vekt.

Avtrekksvekt min. 1360 gram. (Single actionavtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)
Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
Det lades med 5 patroner i Magnumfelt 1 og Magnumfelt 2. Prosjektil kan være med eller uten mantel. 

Krav til ammunisjon i  Magnumfelt 1:
Minste hylselengde for ammunisjon i ”Magnumfelt 1” er 25 mm. Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 1” er 140 grains. Faktorkrav i ”Magnumfelt 1” er 190.

Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ³190,00

Krav til ammunisjon i   Magnumfelt 2:
Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 2” er 210 grains.
Faktorkrav i ”Magnumfelt 2” er 275.

Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ³ 275,00

Program:

Det anbefales å skyte på flere lange hold enn ved vanlig feltskyting.
(minimum 10 og maksimum 200 m)
Minimum 1/2 program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen, 
også NM.

Skytestillinger/ kommandoer

Det skal kun skytes tohånds, ellers benyttes de kommandoer og regler som
gjelder ved ordinær feltskyting. (Liggende kan sløyfes.).

8.26.4 KLASSEFØRING:

Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A. I NM stiller alle i åpen klasse.

Løypebeskrivelse;

Løypa settes opp med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter en fast mal.

4 hold med en målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper.

Det er lik skytetid ( 10 sek ) på alle standplasser slik at man kan bruke felles kommando for flere eller alle standplasser. Dette gjør at det kreves et minimum av funksjonærer for å gjennomføre et stevne. 

Hold kan settes i vilkårlig rekkefølge for å tilpasses forholdene på stedet. Men det er en fordel å ikke ha standplasser med lik farge ved siden av hverandre da det lett blir litt mye skiver og tett mellom standplassene.

På hold med 2 målgrupper skal det være litt forflytning sideveis om det er mulig. Det vil aldri bli 100% likt i alle løyper, men ulikhetene vil nok ha liten betydning for resultatene.

Det regnes kun innertreff på målgrupper på 25 meter.

Maks poengsum for FGMR er 80 poeng og 32 innertreff. For Spesialpistol og Spesialrevolver er maks poengsum 70 og 27 innertreff.

FGMR Lades med 6 patroner

SPSR   Lades med 5 patroner

Standplassregler NorgesFelt:

 1. LADING    ( se at alle ser klare ut )  vent 30-60 sekunder
 2. ER SKYTTERNE KLARE ?  ( om noen sier nei, vent 15 sek og spør på nytt? Er skytterne klare ?» )

        vent 5 sek

 1. KLAR

        vent 5 sek

 1. ILD
 2. STAAAAAANS    ( ropes siste 2 sek av skytetiden )
 3. TØM VÅPEN OG VISITER HVERANDRE, PAKK VÅPEN
 4. FLYTT TIL NESTE STANDPLASS, LEGG VÅPEN OG TA ETT SKRITT TILBAKE
 5. Når alle har tatt et skritt tilbake fra våpenet – ANVIS
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.