Styret i Rygge Pistolklubb

Kontakt oss på mail: styret@ryggepk.no

Jan A. Lyby

Formann


Nestformann

Geir Burås

Kasserer

Einar Bekkevang

Sekretær

Anders Johannessen

Styremedlem

Nils M. Oldervik

Styremedlem

Lars A. Larsen

Styremedlem

Kjell Tveter

Styremedlem (vara)

Olav Belgen

Styremedlem (vara)