Styret i Rygge Pistolklubb

Kontakt oss på mail: styret@ryggepk.no

Lars-Kristian Bjørnstad

Formann

Per Jacobsen

Nestformann

Geir Buraas

Kasserer

Frode Rodal

Sekretær

Eldar Hansen

Styremedlem

Helge Nohre

Styremedlem

Svein Larsen

Styremedlem

Bjarte Klevberg

Styremedlem (vara)

Terje Hansen

Styremedlem (vara)