Nyttig informasjon og skjemaer


Informasjon fra styret:

Rygge PK har inngått forsikringsavtale med IF

I NIFs lov § 2-11 punkt 7, samt i klubbens egen lovnorm §12-3 vedtatt av årsmøtet 05.03.2016, endret 03.03.2016, godkjent av Østfold Idrettskrets 14.04.2016 - er det hjemlet at alle organisasjonsledd i NIF skal sørge for at organisasjonsleddet skal:
Ha to stykker som disponerer bankkonti i fellesskap (dvs. ingen skal kunne overføre/ta ut penger fra en bankkonto alene)
Ha underslagsforsikring minimum for de som disponerer bankkonti.

Klubbene må selv tegne en egen forsikring, så styret har inngått avtale med If som har utarbeidet en pakke samme med NIF. Klubbforsikring gir klubbene den nødvendige forsikringsdekningen for arrangementer, styreansvar, generelt ansvar og underslag. Klubbforsikringen gir også en basisdekning for alle medlemmer ved død og invaliditet. If krever at alle klubber forsikrer seg mot underslag og Klubbforsikringen inneholder en underslagsforsikring som tilfredsstiller NIFs krav. Pakken koster kr 1 500 for klubben, pluss kr 7 pr. medlem.
Klubbforsikring inkluderer:
Kriminalitetsforsikring
Bedriftsansvar
Produktansvar
Styreansvar
Personforsikring

Norges Metallsilhuettforbund

Rygge PK er godkjent i Norges Metallsilhuettforbund! Vi håper det er mange av våre medlemmer som får glede av dette!


Styret 


Dokumenter og skjemaer:

 Sikkerhetsinnstruks

Gjeldende sikkerhetsinnstruks for Rygge PK.


 Ordensregler

Gjeldende ordensregler for Rygge PK.


 Vedtekter   Lov for Rygge PK   Organisasjonsplan

Gjeldende vedtekter, lover og organisasjonplan for Rygge PK.


 Søknadsskjema

Søknadskjema for nye medlemmer
Norges
Metallsilhuettforbund

www.metallsilhuett.no

Norges 
Skytterforbund

www.skyting.no


Min Idrett
Norges idrettsforbund